Vi ste na: Početna
Pravo

Znanje o „ne-svjesnom“ i povratak nauke Bogu

 

02.04.2021 22:14
 

Čini se da bi opšti pojam nesvjesnog morao biti znatno više ispitan, jer ono što se u današnjoj psihologiji podrazumijeva pod tim pojmom, šire gledano, izgleda da predstavlja izvor ne samo svakog znanja i procesa saznavanja, nego i neobjašnjivi izvor svih drugih psihičkih funkcija.

Prema savremenim kognitivnim istraživanjima i istraživanjima svijesti, ono što psihologija naziva ne-svjesnim, moglo bi predstavljati nezamislivo moćan nadsvjesni „softver“, koji proizvodi, reguliše i određuje ne samo sva psihička dešavanja u ljudskoj svijesti, nego i samu svijest, budući da ne-svjesno kontroliše i usklađuje sve neizmjerno složene tjelesne procese i rad svih tzv. unutrašnjih organa.

Pored toga, i istovremeno sa tim, ovaj super moćni „softver“ reguliše disanje, probavu i sve ostale tjelesne funkcije ljudskog organizma - gledanje, slušanje i sl., kao i sve vančulne funkcije - volju, pažnju, osjećanja, mišljenje itd.

Ako uzmemo u obzir da se ljudsko tijelo sastoji od nebrojenog mnoštva atomskih i subatomskih čestica, koje tvore složene materijalne strukture u vidu molekula, da sve te mikro čestice sudjeluju u funkcionisanju milijardi ljudskih ćelija i radu svih tkiva i organa u ljudskom organizmu, a da sve to skupa funkcioniše tako skladno i zakonito, i da za vrhovni rezultat ima najsloženiji mogući kompleks koji obuhvata svijest, misli, pažnju, volju i osjećanja, tada se tvrdnja nauke da se svi ti procesi odvijaju slučajno (nasumičnim fizičko-hemijskim procesima)  ukazuje prilično neuvjerljivom.

Jer, kako u takvom slučaju objasniti  da je materija, koja je po svojoj prirodi mrtva, nesvjesna, inertna i neinteligentna, u stanju da se samoorganizuje u protone, neutrone, elektrone, atome, molekule, da se samopokreće na mikro i makro planu, da se samooživljava i samoorganizuje u jednoćelijske i mnogoćelijske organizme, da se reprodukuje, rađa i umire, da osjeća sreću, radost tugu i zadovoljstvo,  da stiče inteligenciju, da misli, mašta, sanja i sanjari, da crta, slika, komponuje muziku, da smišlja i kreira razna umjetnička i naučna djela i da bude svjesna svega toga i mnogo čega drugog.

Odgovori na ova i mnoga druga pitanja čini se da neizbježno i legitimno upućuju na povezivanje nesvjesnog sa nekim nemjerljivo moćnim i inteligentnim superentitetom, koji je u stanju da istovremeno čini, koordiniše i kontroliše sve te nezamislivo teške i složene operacije, postupke i aktivnosti.

A toliko moćan, inteligentan i sposoban čini se da može biti samo jedan entietet – onaj koji se naziva nebrojenim imenima, a najčešće se oslovljava kao „Bog“.

Sva ta, kao i mnoga druga savremena naučna istraživanja čini se da upućuju na skori i naizbježan povratak Boga u sferu interesovanja filozofije, prava, i svih drugih društvenih i prirodnih nauka, kako bi se konstruisao novi, logičniji i istinitiji mozaik Svijeta i stvarnosti.

1 1