Vi ste na: Početna
Vakcine

U  USA ODGOVORNOST ZA ŠTETE IZAZVANE VAKCINAMA SA PROIZVOĐAČA VAKCINA PREBAČENA NA DRŽAVU (SVE POREZNE OBVEZNIKE)  

 

14.04.2021 20:14
 

 

Američki Nacionalni zakon o povredi vakcina protiv djece iz 1986. godine, ograničio je odgovornost proizvođača vakcina za štete izazvane vakcinama, propisujući da nijedan proizvođač vakcine neće biti odgovoran u građanskoj parnici za štetu koja je nastala usled povrede ili smrti povezane sa primjenom vakcine nakon datuma stupanja na snagu tog Zakona, ako su povreda ili smrt posledica neželjenih efekata bili neizbježni, iako je vakcina bila pravilno pripremljena i praćena odgovarajućim uputstvima i upozorenjima, osim ako tužilac dokaže da proizvođač nije uložio dužnu pažnju.

Ovo ograničenje odgovornosti proizvođača vakcina u USA, izgleda potpuno nerazumno, jer je omogućilo proizvođačima vakcina da nekažnjeno uzrokuju zdravstvene štete ili smrt kod brojne djece.

Američki primjer je, izgleda, poslužio kao povod mnogim drugim nacijama, koje, prema nekim autorima, sa proizvođačima vakcina zaključuju ugovore kojima ih oslobađaju od odgovornosti za sve potencijalne štete od vakcina.

Kao jedna od posledica ovakve nerazumne vakcinalne politike, pominje se i činjenica da su proizvođači vakcina, nakon što su oslobođeni naknade štete od vakcina, iz godine u godinu počeli drasatično povećavati i broj doza i broj vrsta vakcina.

U USA je, na taj način, broj vakcina koje su, do navršenja 18 godina života, u vrijeme pomenutog Zakona bile ograničene na sedam doza, do današnjih dana povećan oko 10 puta (1000%), i sada iznosi 74 doze, s tim da neki tvrde da je već usvojen plan da se taj broj u narednih 10 godina dodatno uveća na nevjerovatnih 270 doza.

0 0