Vi ste na: Početna
COVID-19

STUDIJA KOJA POKAZUJE DA SE U USA PRIJAVLJUJE MANJE OD 1% NUSPOJAVA OD VAKCINA

 

09.09.2021 21:08
 

Iz studije su izdvojeni „Sažetak“ i „Rezultati“.

U „Rezultatima“ smo podvukli važnije informacije, iz kojih proizilazi ne samo da su nuspojave i od lijekova i od vakcina česte, nego i da se prijavljuju premalo - nus pojave vakcina prijavljuju se ispod 1%.

Rezultati takođe pokazuju da o tim pitanjima  postoji nedostatak svijesti kod ljekara, a kod kontakata CDC-a nezainteresovanost za ovu vrstu istraživanja.

Kompletna studija može se vidjeti na:

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Završni izvještaj o grantu

ID granta: R18 HS 017045

Elektronička podrška za javno zdravlje - vakcina štetna

Sistem izvještavanja o događajima (ESP: VAERS)

Uključeni datumi: 01.12.07 - 30.09.10

Glavni istraživačj:

Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci

Članovi tima:

Michael Klompas, dr. Med., MPH

Izvođačka organizacija:

Harvard Pilgrim Health Care, Inc.

Rukovodilac projekta:

Steve Bernstein

Dostavljeno:

Agencija za istraživanje i kvalitet zdravstvene zaštite (AHRQ)

Američko ministarstvo zdravlja i ljudskih usluga

540 Gaither Road

Rockville, MD 20850

www.ahrq.gov

 

Sažetak

Svrha: Razviti i širiti HIT dokaze i alate zasnovane na dokazima za poboljšanje

donošenja zdravstvenih odluka korištenjem integrisanog upravljanja podacima i znanjem.

Opseg: Stvoriti opšti sistem za olakšavanje otkrivanja i izvještavanja nuspojava vakcina od strane ljekara, radi poboljšanja sigurnosti nacionalnih programa vakcinacije.

Metode: Elektronički medicinski zapisi dostupni u svim ambulantnim susretima u velikom broju

korištene su višestruke prakse. Svaki pacijent koji je primio vakcinu bio je automatski

identifikovan i u narednih 30 dana njihove dijagnostičke kodove zdravstvene zaštite, laboratorijske pretrage i recepti lijekova su ocijenjeni za vrijednosti koje ukazuju na neželjeni događaj.

 

Rezultati

Preliminarni podaci prikupljeni su od juna 2006. do oktobra 2009. od 715.000 pacijenata,

i 1,4 miliona doza (45 različitih vakcina) koje su dobile 376.452 osobe. Od ovih

doza, identifikovano je 35.570 mogućih reakcija (2,6 posto vakcinisanih). Ovo je prosjek

od 890 mogućih događaja, u prosjeku 1,3 događaja po kliničaru, mjesečno. Ti su podaci bili

predstavljeni na AMIA konferenciji 2009.

Osim toga, istražitelji ESP: VAERS učestvovali su na panelu kako bi istražili perspektivu

kliničari, prodavci elektronskih zdravstvenih kartona (EHR), farmaceutska industrija i FDA

prema sistemima koji koriste proaktivno, automatizovano izvještavanje o štetnim događajima.

Nuspojave od lijekova i vakcina su česte, ali se prijavljuju premalo. Iako 25% od

ambulantnih pacijenata doživi neželjeni događaj, manje od 0,3% svih neželjenih događaja,

i 1-13% ozbiljnih događaja, prijavljeno je Upravi za hranu i lijekove (FDA).

Slično tome, prijavljeno je manje od 1% nuspojava vakcina. Niske stope izvještavanja isključuju ili

usporavaju identifikaciju "problematičnih" lijekova i vakcina koji ugrožavaju javno zdravlje.

Potrebne su nove metode nadzora štetnih uticaja lijekova i vakcina. Prepreke u izvještavanju

uključuju nedostatak svijesti ljekara, nesigurnost o tome kada i šta prijaviti, kao i

opterećenje izvještavanjem: izvještavanje nije dio uobičajenog toka rada kliničara, potrebno je vrijeme i traži dupli rad. Proaktivno, spontano, automatizovano izvještavanje o neželjenim događajima ugrađeno je u EHR -ove i druge informacione sisteme koji imaju potencijal da ubrzaju identifikaciju problema sa novim lijekovima i pažljiviju kvantifikaciju rizika starijih lijekova.

Nažalost, nikada nije bilo prilike za ocjenjivanje performansi sistema, jer potrebni kontakti CDC -a više nisu bili dostupni i konsultanti CDC -a odgovorni za primanje podataka više nisu odgovarali na naše višestruke zahtjeve za nastavak testiranja i vrednovanja.

Kompletna studija može se vidjeti na:

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

0 0