Vi ste na: Početna
Vakcine

Posledice nedostavljanja izvještaja o sigurnosti vakcina od strane američkog Odjeljenje za zdravstvo i socijalne usluge (HHS)  

 

10.04.2021 18:59
 

 

Nakon što je na sudu dokazano da HHS, počev od 1. januara 1988. godine, nije sačinio ni dostavio nijedan izvještaj o sigurnosti vakcina, ovo se od strane ICAN i drugih autora tumači na način da HHS nije postupio u skladu sa svojim zakonskim obavezama u pogledu ispitivanja sigurnosti vakcina, i da tako, bez sigurnosnih provjera vakcina, prisiljava 78 miliona američke djece na program vakcinisanja.

Iz ishoda ovog sudskog postupka neki autori su izveli određene pravne i druge implikacije, među kojima su i slijedeće:

  1. da američko Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga i svi proizvođači vakcina više od 30 godina obmanjuju američki narod o efikasnosti i sigurnosti vakcina,
  2. da to može značiti da je pod sumnjom daljnje postojanje (u sadašnjem obliku) pet američkih "zdravstvenih" agencija: CDC, FDA, IOM, NIH i DHHS“,
  3. da to može ugroziti postojanje državnih ljekarskih odbora i ekskluzivnih medicinskih cehova poput AMA,
  4. da su da vakcine nikada nisu nezavisno testirane na kvalitet, da već više od 30 godina nemaju dokazanu sigurnost i efikasnost,
  5. da ovaj slučaj mogu opravdano citirati svi roditelji koji se protive nalogu bilo kojeg propisa ili zahtjeva da moraju vakcinisati svoju djecu u školu ili bilo koju drugu aktivnost,
  6. da ovaj slučaj sada mogu opravdano citirati svi zaposlenicikojima poslodavci određuju vakcinisanje kako bi zadržali posao,
  7. da ovaj slučaj sada mogu opravdano citirati svi oni koji traže naknadu za oštećenje zdravlja prouzrokovano vakcinom,
  8. da je pod sumnjom budućnost današnje zvanične medicine, kao i globalni farmaceutski kartel, jer, gotovo svi lijekovi ljekari prepisuju, dolaze iz farmaceutskih korporacija koje su, preko nacionalnih organa, vršile prodaju vakcina kojima se povređuje ljudsko zdravlje,
  9. da svi službenici koji su na državnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou, donijeli zakone kojima se legalizuje obaveznost vakcina, ili koji su na bilo koji način pomogli i podržali ovu vakcinalne prakse, sada mogu biti optuženi za prevaru sa vakcinom, odnosno za kriminalne radnje, a, u nekim slučajevima, i za zločine protiv čovječnosti prema Nirnberg Kodexu.
0 0