Vi ste na: Početna
Pravda

POKRENUTI POSTUPCI ZA GENOCID I ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI PRED MKS (MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD / INTERNATIONAL CRIMINAL COURT – ICC) ZBOG UPOTREBE BIOLOŠKOG ORUŽJA: SARS-COV-2 I COVID-19 “VAKCINA”

 

10.10.2021 14:16
 

Izvještaj o tužbi MKS-u (Međunarodnom krivičnom sudu - ICC) za genocid i zločine protiv čovječnosti zbog biološkog oružja u vezi sa SARS-COV-2 i vakcinom Covid19

(Objavila Nicole Delépine)  2021-08-24  

24/08/2021 (2021-08-24)

Izvor: Nicole Delépine

CSAPE

Kolektiv evropskih sindikata i strukovnih udruženja

Generalni sekretar Tel: 33 (0) 6 12 55 63 20 - Pravni direktor Tel: 33 (0) 6 79 61 44 22

Kontaktirajte nas: csape.sg@hotmail.com - web stranica: www.csape.international

SAOPŠTENJE 22.08.2021

Napisali LEPILLER Patrice SG i COHEN Raphaël DJ

Zajednička tužba međunarodnih pravnika ICC-u za genocid i zločine protiv čovječnosti iz biološkog oružja u vezi sa Sars-cov2 i vakcinom covid19

Kao što neki znaju, 28. juna 2021. CSAPE je podnio tužbu na 64 stranice zajedno sa 371 svim činjeničnim dokazima Međunarodnom krivičnom sudu – MKS (International Criminal Court - ICC), spekulacije (poput štampe ili drugih) su isključene.

Dana 2. jula 2021., CSAPE je primio službenu potvrdu o prijemu od ICC-a (MKS-a) i broj predmeta (OTP-CR-271/21).

Nakon prijema, sa detaljnim činjenicama, koje ćemo zasad zadržati, 27. jula otišli smo u MKS radi podnošenja dokaza. Pristup je odbijen iz razloga načina davanja, pa smo ih vratili preporučenom poštom uz potvrdu primitka.

  1. jula u 12:55 ICC je potvrdio prijem dokaza, a ujutro 29. jula u 9:06 pokušao je odbaciti tužbu, precizirajući, međutim, da bi se mogla preispitati s novim dokazima, s razlogom da navodni elementi (Nirnberški zakonik i drugi) izgleda ne potpadaju pod MKS i da MKS ne mora zamijeniti države!

Žalba je podnesena ICC-u 10. avgusta 2021. godine, a razlozi zbog kojih se odluka tužioca čini neprikladnim za okarakteriziranje odbijanja nije u skladu s Rimskim statutom kako ga je podsjetilo Žalbeno vijeće i dodavanje novih elemenata.

Nastavljamo prikupljati i pregledavati nove dokaze koji bi se mogli koristiti u našem zahtjevu ICC -u ako se prihvate za istragu.

Takođe smo aktivno uspostavili veze sa pravnicima i istraživačima širom svijeta.

Zadovoljstvo nam je objaviti da su nam se pridružili advokati iz Slovačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Češke Republike te da smo 12. avgusta 2021. poslali zajedničku žalbu ICC-u, sa zahtjevom za dopuštenje da prihvate ovaj zajednički podnesak .

Podnijeli smo preliminarne dokaze za optužbe koje su nam zajedničke, tražeći da zadržimo pravo da ICC pregleda navode koji su specifični za naše pojedinačne zemlje, naime:

Za Francusku smo tražili ispitivanje za zločine protiv čovječnosti, napad na ljudsko dostojanstvo, porobljavanje, genocid.

U zajedničkoj žalbi pozvali smo i na hitan moratorij na cjelokupni program eksperimentalnih proizvoda "vakcine protiv COVID-19" u četiri zemlje i prekid ispitivanja na asimptomatskim osobama.

Zadovoljstvo nam je objaviti i da smo pribavili izjave od vodećih stručnjaka, uključujući nuklearnog istraživača i kardiologa dr Richarda M. Fleminga, dr Kevina Mc Cairna, neuronaučnika i stručnjaka za neurološke bolesti, te biologa virologa profesora Luca Montagniera, dobitnika Nobelove nagrade za svoj rad na virusu HIV -a i druge, čija se anonimnost zadržava do trenutka dok se ne otvori istraga.

Sada imamo uvjerljive dokaze da su virus SARS-CoV-2 i eksperimentalne "vakcine protiv COVID-19" namjerno dizajnirano biološko oružje, koje je, u dvije faze, pušteno na ljude širom svijeta.

Bili smo ljubazni da dobijemo ekskluzivan pristup unaprijed kopiji djela dr. Richarda M. Fleminga, "Je li COVID-19 biološko oružje? Naučna i forenzička studija”, koja daje nepobitne dokaze ICC-u o prirodi biološkog oružja virusa SARS-CoV-2 i navodnim eksperimentalnim proizvodima „vakcinama protiv COVID-19”.

Sada čekamo odluku ICC -a o tome hoće li:

  1. a) u načelu dozvoliti podnošenje zajedničke aplikacije nekoliko zemalja.
  2. b) prihvatiti naš zajednički „zahtjev za istragu“.

S obzirom na izuzetno ozbiljnu prirodu situacije koja prevladava u naše četiri zemlje u pogledu eskalacije medicinskog aparthejda, gubitka osnovnih prava i sloboda, te vrlo visokog i stalno rastućeg broja smrti i ozbiljnih štetnih posljedica kod onih koji su primili istraživačke proizvode "Vakcine protiv COVID-19", skrenuli smo pažnju ICC-a na hitnu potrebu da Sud djeluje brzo i bez daljnjeg odlaganja, te smo u tu svrhu zatražili sastanak u Haagu čim bude moguće.

Čekajući odgovor od ICC -a, nastavljamo razgovore s pravnicima iz drugih zemalja koji još uvijek nisu podnijeli svoje pojedinačne zahtjeve ICC -u, ali koji su naznačili da nam se žele pridružiti i namjeravamo im pružiti svu našu pomoć .

Više informacija ćemo objaviti čim budemo imali vijesti.

Šta god da se dogodi, motivisani smo da koristimo sva sredstva, sve lijekove, kako bi istina i pravda izašli na vidjelo.

Svjesni smo da MKS ne radi odvojeno od drugih međunarodnih institucija i da tužioci mogu biti izloženi raznim političkim pritiscima.

Međutim, želimo vjerovati da su, suština naših navoda i predočeni dokazi, toliko fundamentalni da će MKS ispuniti svoju međunarodnu ulogu i razlog svog postojanja, i temeljito istražiti naše navode i osuditi kriminalce.

Ako se naše povjerenje pokaže iluzornim, učinit ćemo sve naučne i činjenične dokaze dostupnima globalnoj javnosti.

U međuvremenu, želimo se zahvaliti svim ljudima koji na svoj način doprinose borbi za istinu i pravdu, čak i za samu budućnost čovječanstva, naše djece.

LEPILLER P.
Generalni sekretar

COHEN R.
Pravni direktor

 

CSAPE - Kolektiv evropskih sindikata i strukovnih udruženja registrovan pod brojem 20210012

Sjedište: Les Tricolores, 15, rue des Halles - 75001 PARIZ - FRANCUSKA - web stranica: www.csape.international
...

Izvor.

https://nouveau-monde.ca/compte-rendu-sur-la-plainte-a-la-cpi-pour-genocide-et-crimes-contre-lhumanite-a-partir-darmes-biologiques-concernant-sars-cov2-et-le-vaccin-covid19/

 

0 0