Vi ste na: Početna
Pravo

OPŠIRAN I ARGUMENTOVAN ZAHTJEV HRVATSKIH GRAĐANA ZA OČITOVANJE MINISTRA ZDRAVSTVA

 

29.11.2021 22:03
 

Zahtjev za javno očitovanje ministru zdravstva Viliju Berošu

 admin_3423643  HRVijestiZAKONI I VAŠA PRAVA

Podnositelji zahtjeva za očitovanje:

Slobodni građani Republike Hrvatske,

stvarni nosioci vlasti u Republici Hrvatskoj

Dana,

PREDMET: PRITUŽBA i zahtjev za javno očitovanje, a u vezi sa sigurnošću i efikasnosti četiri uvjetno

odobrena cjepiva za Covid19

PRIMATELJ: Ministarstvo zdravstva

n/r Ministra Vilija Beroša

Adresa: Ksaver 200a

10 000 Zagreb

E: pisarnica@miz.hr

NA ZNANJE: 1. Predsjedniku RH, Zoranu Milanoviću

 1. Svim Saborskim Zastupnicima
 2. HZJZ – Ravnatelj Krunoslav Capak
 3. Članovima znanstvenog savjeta:

– Alemka Markotić; Dragan Primorac, Miroslav Radman, Igor Rudan, Gordan Lauc, Nenad Ban, Branko Kolarić i Zvonko Kusić

Ministre Beroš,

Mi, građani RH, ovim Vam putem upućujemo drugu pritužbu u vidu zahtjeva za javno očitovanje prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.”

Vi, kao ministar zdravstva, dužni ste osigurati da hrvatska javnost bude pravovaljano i točno informirana, te ste dužni zaštiti hrvatske građane od dezinformacija koje se tiču zaštite ljudskog zdravlja!

Prema članku 112. Ustava RH, Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.”

Stoga ste Vi, kao ministar zdravstva, OSOBNO ODGOVORNI za svoje područje rada.

OD VAS MINISTRE, KAO ODGOVORNE OSOBE, ZAHTIJEVAMO ODGOVORE PODUPRTE ZNANSTVENIM STUDIJAMA, NA SVA DOLJE NAVEDENA PITANJA:

PITANJE broj 1. CJEPIVA ASTRAZENECA I JANSSEN: OBA PROIZVOĐAČA NAVODE DA NJIHOVA CJEPIVA SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME. O KOJIM SE TOČNO GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA RADI I, DA LI JE TO DOZVOLJENO S OBZIROM DA JE U HRVATSKOJ SVAKI OBLIK GMO-a ZABRANJEN?

U službenim dokumentima koje nalazimo na stranicama HALMED-a, a preko poveznica na stranice EMA-e, u dokumentima JANSSEN-a i ASTRAZENECE, nalazimo sljedeću informaciju:

 ASTRAZENECA: (na 2. stranici dokumenta, pod „2. Kvalitativni i kvantitativni sastav”)

„Ovo cjepivo sadrži genetski modificirane organizme (GMO)”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

– JANSSEN: (na 2. stranici dokumenta, pod „2. Kvalitativni i kvantitativni sastav”)

„Ovo cjepivo sadrži genetski modificirane organizme (GMO)”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf

PITANJE broj 2. CJEPIVO MODERNE /Spikevax, SADRŽI TVAR NAZIVA SM-102, KOJA PREMA TVRDNJI SAMOG PROIZVOĐAČA ‘CAYMAN CHEMICAL’, NIJE POGODNA ZA LJUDE, ŽIVOTINJE ILI ZA KORIŠTENJE U TERAPEUTSKE SVRHE! DA LI VI, KAO MINISTAR ZDRAVSTVA, TO ZNATE I KAKO OBJAŠNJAVATE DAVANJE DOZVOLE ZA CJEPIVO MODERNE KOJA U SVOM CJEPIVU KORISTI TU TVAR? OČEKUJEMO OD VAS ODGOVOR U OBLIKU STUDIJE KOJA DOKAZUJE DA JE OVA TVAR U CIJELOSTI POGODNA I NEŠKODLJIVA ZA LJUDE!

IZVOR: EMA (Europska Agencija za lijekove), https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf

Stranica 2, podnaslov ‘2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV, Jedna doza (0,5 ml) sadrži 100 mikrograma glasničke RNA (mRNA) (u nanočesticama lipida SM-102).

IZVOR: Cayman Chemical, https://www.caymanchem.com/product/33474

Formal Name: 8-[(2-hydroxyethyl)[6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl]amino]-octanoic acid, 1-octylnonyl ester

Molecular Formula: C44H87NO5

Description: SM-102 is an ionizable amino lipid that has been used in combination with other lipids in the formation of lipid nanoparticles.1* Administration of luciferase mRNA in SM-102-containing lipid nanoparticles induces hepatic luciferase expression in mice. Formulations containing SM-102 have been used in the development of lipid nanoparticles for delivery of mRNA-based vaccines.

Reference

1*. Sabnis, S., Kumarasinghe , E.S., Salerno, T., et al. A novel amino lipid series for mRNA delivery: Improved endosomal escape and sustained pharmacology and safety in non-human primates. Mol. Ther. 26(6), 1509-1519 (2018).

WARNING: THIS PRODUCT IS FOR RESEARCH ONLY – NOT FOR HUMAN OR VETERINARY DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE.”

PRIJEVOD:

Službeno ime: 8-[(2-hydroxyethyl)[6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl]amino]-octanoic acid, 1-octylnonyl ester

Molekuarna formula: C44H87NO5

„Opis: SM-102 je ionizirajući amino lipid koji se koristi u kombinaciji s drugim lipidima u formiranju lipidnih nanočestica.1* Primjena mRNA luciferaze u lipidnih nanočestica koje sadrže SM-102 izaziva ekspresiju jetrene luciferaze kod miševa. Formulacije koje sadrže SM-102 korištene su u razvoju lipidnih nanočestica za isporuku cjepiva na bazi mRNA.

Referenca

1* Sabnis, S., Kumarasinghe, E.S., Salerno, T., i dr. Nova amino lipidna serija za mRNA isporuku: Poboljšan endosomski bijeg i kontinuirana farmakologija i sigurnost kod neljudskih primata. Mol. Ther. 26(6), 1509-1519 (2018).

UPOZORENJE! OVAJ PROIZVOD SLUŽI SAMO ZA ISTRAŽIVANJE – NIJE ZA LJUDSKU ILI VETERINARSKU DIJAGNOSTIČKU ILI TERAPIJSKU UPORABU.

IZVOR: EMA (Europska Agencija za lijekove), https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

 1. stranica, „SM-102 / General Information

The chemical name of SM-102 is Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl)

amino)octanoate.

Molecular Formula: C44H87NO5, Molecular Mass: 709.7 g/mol, Molecular Weight: 710.2 g/mol.

Iz gore prikazanog, sastojak SM-102 je prema svom imenu i molekularnoj strukturi ISTI proizvod u cjepivu Moderna za koju proizvođač naglašava da nije za ljudsku uporabu!

PITANJE broj 3. KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)?

IZVOR: Jutarnji list, 9. veljače 2021. „Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš gostovala je HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska i govorila o cjepivu protiv koronavirusa.

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/sva-cjepiva-u-hrvatskoj-100-posto-stite-od-umiranja-cijepite-se-onom-vakcinom-koja-vam-prva-dode-pod-ruku-15049086

„Upitana o navodnoj manjoj učinkovitosti cjepiva Astra Zenece za starije dobne skupine, Bubaš ne dvoji da je cjepivo sigurno.

– Nema dvojbe jesu li ta cjepiva sigurna, a što se tiče njihove učinkovitosti, to su vrlo učinkovita cjepiva i sva ta cjepiva koja dolaze i dolazit će u Hrvatsku, za koja se Hrvatska predbilježila i za koja je zainteresirana, ali sad naročito ova tri koja jesu tu, su cjepiva koja sto posto štite od umiranja u slučaju zaraze bolesti COVID-19, istaknula je i pojasnila da je najteži klinički oblik bolesti prisutan upravo kod starijih od 65 pa ne treba sumnjati u cjepivo.”

Nevjerojatno je da je gđa. Bubaš mogla ovako nešto izjaviti s obzirom na to da je njena dužnost proučiti svu postojeću dokumentaciju proizvođača i pravilno informirati javnost, a naročito kada se radi o cjepivu koje ima samo uvjetno odobrenje, a klinička ispitivanja traju sve do kraja prosinca 2023 godine! Dugoročne posljedice će se saznati za nekoliko godina!

Vi kao ministar, dužni ste, prema UREDBI KOMISIJE (EZ) br. 507/2006 od 29. ožujka 2006. o uvjetnom odobrenju za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu koji su obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, pacijentima i zdravstvenim radnicima dati jasne informacije o uvjetnoj prirodi odobrenja, kako je to opisano u točki 10. Uredbe:

„(10) Pacijentima i zdravstvenim radnicima mora se dati jasna informacija o uvjetnoj prirodi odobrenja. Stoga se ove informacije moraju jasno naznačiti u sažetku opisa svojstava lijeka na koji se odnosi kao i u uputi o lijeku.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507&from=EN

U službenim dokumentima svih proizvođača navedene su nuspojave, lakše, srednje i teže. Ovdje ćemo iznijeti samo one najteže navedene, one nuspojave koje mogu biti čak i smrtonosne.

– JANSSEN: (na 3. stranici dokumenta): „Poremećaji koagulacije · Sindrom tromboze s trombocitopenijom: Nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen vrlo je rijetko opažena kombinacija tromboze i trombocitopenije, u nekim slučajevima praćena krvarenjem. To uključuje teške slučajeve venske tromboze na neuobičajenim mjestima kao što su tromboza cerebralnih venskih sinusa (engl. cerebral venous sinus thrombosis, CVST), splanhnička venska tromboza kao i arterijsku trombozu, uz istodobnu trombocitopenijuPrijavljen je smrtni ishod. Ovi slučajevi su se pojavili unutar prva tri tjedna nakon cijepljenja, većinom u žena mlađih od 60 godina. “

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf

– ASTRAZENECA, Vaxzevria: (kraj 3. I početak 4. stranice): “Poremećaji zgrušavanja krvi Sindrom tromboze praćene trombocitopenijom Nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevria vrlo je rijetko opažen sindrom tromboze praćene trombocitopenijom (TTS), u nekim slučajevima praćen i krvarenjem. To uključuje teške slučajeve koji su se manifestirali kao venska tromboza, uključujući trombozu na neuobičajenim mjestima poput tromboze venskih sinusa mozga i tromboze splanhnične vene, te kao arterijska tromboza, istodobno s trombocitopenijom. Neki su slučajevi imali smrtni ishod. Većina tih slučajeva javila se unutar prva tri tjedna nakon cijepljenja.

Trombocitopenija Nakon primanja cjepiva Vaxzevria zabilježeni su slučajevi trombocitopenije, uključujući imunosnu trombocitopeniju (ITP), obično unutar prva četiri tjedna nakon cijepljenja. Vrlo rijetko se to prezentiralo vrlo niskim razinama trombocita (Prijavljeni su slučajevi sa smrtnim ishodom. Ako osoba u anamnezi ima trombocitopenični poremećaj, kao što je imunosna trombocitopenija, rizik od razvoja niskih razina krvnih pločica treba se razmotriti prije cijepljenja te se preporučuje pratiti razinu krvnih pločica nakon primjene cjepiva.”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

– PFIZER, Comirnaty: (četvrta stranica): Miokarditis i perikarditis Nakon primjene cjepiva Comirnaty zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi miokarditisa i perikarditisa. Ti su se slučajevi uglavnom dogodili unutar 14 dana nakon cijepljenja, češće nakon druge doze cjepiva i češće u mlađih muškaraca. Dostupni podaci upućuju na to da se tijek miokarditisa i perikarditisa nakon cijepljenja ne razlikuje od miokarditisa ili perikarditisa općenito.”

NAPOMENA: na dnu stranice 6, dato je objašnjenje za pojam ‘RIJETKO”: (≥ 1/10 000 i <1/1000).

Međutim, na stranici 27, pod naslovom ‘Moguće nuspojave nalazimo sljedeći opis za ‘rijetke’ pojave: Rijetke nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba.” Prema ovoj definiciji ‘rijetkih slučajeva’, jedna u tisuću cijepljenih mladih i potpuno zdravih muških osoba bi moglo završiti s miokarditisom ili perikarditisom!

(7. stranica, ispod tablice s nuspojavama): “c. Tijekom razdoblja praćenja sigurnosti primjene u kliničkom ispitivanju do 14. studenog 2020., akutna periferna paraliza (ili pareza) ličnog živca zabilježena je u četiri ispitanika u skupini koja je primila mRNA cjepivo protiv bolesti COVID-19. Nastupila je 37. dana nakon 1. doze (ispitanik nije primio 2. dozu) te 3., 9. i 48. dana nakon 2. doze. U skupini koja je primila placebo nije bilo zabilježenih slučajeva akutne periferne paralize (ili pareze) ličnog živca.”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

– MODERNA, Spikevax: (3. stranica): Miokarditis i perikarditis Nakon primjene cjepiva Spikevax zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi miokarditisa i perikarditisa. Ti su se slučajevi uglavnom dogodili unutar 14 dana nakon cijepljenja, češće nakon druge doze cjepiva i češće u mlađih muškaraca.

Dostupni podaci upućuju na to da se tijek miokarditisa i perikarditisa nakon cijepljenja ne razlikuje od miokarditisa ili perikarditisa općenito. Zdravstveni radnici trebaju obratiti pozornost na znakove i simptome miokarditisa i perikarditisa. Cijepljenim osobama treba savjetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć ako se nakon cijepljenja kod njih pojave simptomi koji upućuju na miokarditis ili perikarditis, kao što su (akutna i ustrajna) bol u prsnom košu, nedostatak zraka ili palpitacije.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf

Obzirom da često na tiskovnim konferencijama izražavate svoju ‘duboku zabrinutost’ za dobrobit građana, te ih preklinjete da se cijepe kako bi spasili vlastite živote i zdravlje, jako je čudno da nikada niste spomenuli žrtve cjepiva protiv bolesti COVID-19? Vaša je obveza znati da je dana 23. rujna 2021, Europski Parlament podnio Prijedlog Rezolucije pod brojem B9-0475/2021, u skladu s člankom 143. Poslovnika, o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19”

– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)

– cjepivo COVID-19 Janssen

– Spikevax (cjepivo Moderna)

– Vaxzevria (cjepivo AstraZeneca)

Taj je prijedlog podnesen zbog izrazito velikog broja ozbiljnih nuspojava nastalih kod ljudi nakon primljenog cjepiva, a zabilježena je i velika smrtnost.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_HR.pdf

„Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19” Europski parlament, – uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika,

 1. budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojavanakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19: – 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech, – 373 285 za cjepivo AstraZeneca, – 117 243 za cjepivo Moderna, – 27 694 za cjepivo Janssen;
 2. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice;
 1. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba: – 4198 za cjepivo Pfizer , – 1053 za cjepivo AstraZeneca, – 392 za cjepivo Moderna, – 138 za cjepivo Janssen;
 1. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima;
 2. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19;
 3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.”

Potpitanja koja zahtijevaju odgovore:

– Jesu li Vama, kao ministru, ove teške nuspojave i smrti direktno uzrokovane cjepivom, nebitne?

– Znate li da se u prosjeku prijavi, prema službenim podatcima, najviše oko 10% slučajeva nuspojava ili smrti?

– Pratite li uopće statistiku umrlih od ovih cjepiva u Hrvatskoj i u svijetu?

– Koje su predviđene kazne medicinskim djelatnicima zbog zataškavanja nuspojava i smrti cijepljenih cjepivom protiv bolesti Covid19, s obzirom na to da su sva cjepiva pod obvezom pravilnog praćenja?

PITANJE broj 4. U dokumentima EMA-e upozorava se na zabilježene slučajeve anafilaksije te zahtijevaju da cijepljene treba pažljivo nadgledati najmanje petnaest minuta nakon primitka cjepiva, s obzirom na to da se radi o teškoj alergijskoj reakciji kod koje je smrtnost vrlo moguća. Kako je onda moguće da se u istim dokumentima EMA-e tvrdi da broj anafilaksijskih slučajeva nije poznat?

Što je anafilaksija? Anafilaksija je vrsta teške alergijske reakcije koja može biti opasna po život. Simptomi mogu nastupiti u roku od nekoliko sekunda ili minuta nakon izlaganja hrani ili tvari na koju ste alergični koja se zove pokretač alergijske reakcije ili alergen.

https://www.epipen.hr/

– MODERNA, Spikevax, (3. stranica): “Preosjetljivost i anafilaksija Zabilježeni su slučajevi anafilaksije. Odgovarajuće liječenje i nadzor moraju uvijek biti odmah dostupni u slučaju pojave anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva. Preporučuje se pažljivo promatranje najmanje 15 minuta nakon cijepljenja. Drugu dozu cjepiva ne smije se dati onima koji su imali anafilaktičku reakciju na prvu dozu cjepiva Spikevax.”

(6. stranica, Tablica 1, 2 red): “Poremećaji imunološkog sustava nepoznato / anafilaksija preosjetljivost”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf

– PFIZER, Comirnaty, (4. stranica, Opće preporuke): “Preosjetljivost i anafilaksija Zabilježeni su slučajevi anafilaksije. Potrebno je uvijek osigurati promptnu dostupnost odgovarajućeg medicinskog liječenja i nadzora cijepljene osobe u slučaju da nakon primjene cjepiva nastane anafilaktička reakcija. Preporučuje se pažljivo promatranje najmanje 15 minuta nakon cijepljenja. Drugu dozu cjepiva ne smije se dati onima koji su imali anafilaktičku reakciju na prvu dozu cjepiva Comirnaty.”

(7. stranica, Tablica 1, 2 red): “Poremećaji imunološkog sustava reakcije preosjetljivosti (npr. osip, pruritus, urtikarija , angioedema) anafilaksija / Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

– JANSSEN, (3. stranica pod “4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi “): “Preosjetljivost i anafilaksija Prijavljeni su slučajevi anafilaksije. Uvijek mora biti odmah dostupno odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor u slučaju anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva. Nakon cijepljenja preporučuje se pažljivo promatranje tijekom najmanje 15 minuta.”

(6. stranica, Tablica 1, 2. red): “Poremećaji imunološkog sustava / preosjetljivost; urtikarija anafilaksija /Nepoznato (ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka) “.

Primjedba ispod tablice 1: b) anafilaksija – “Slučajevi zabilježeni u otvorenom ispitivanju koje je u tijeku u Republici Južnoj Africi”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf

– ASTRAZENECA, Vaxzevria, (3. stranica, pod “4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi “): “Preosjetljivost i anafilaksija Zabilježeni su događaji anafilaksije. Uvijek mora biti promptno dostupno odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor u slučaju anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva. Nakon cijepljenja preporučuje se pažljivo promatranje tijekom najmanje 15 minuta. Osobama kod kojih je došlo do anafilaksije nakon prve doze cjepiva Vaxzevria ne smije se dati druga doza cjepiva.”

(7. stranica, Tablica 1, 2 red): “Poremećaji imunološkog sustava / učestalost – nepoznato / anafilaksija preosjetljivost”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

PITANJE broj 5. Na temelju kojih studija Vi osobno, članovi stožera, ravnatelj HZJZ-a, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, te neki članovi ‘znanstvenog savjeta’, uporno tvrdite da su sva cjepiva 100% efikasna za potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom SARS-CoV-2, s obzirom na to da svakodnevno službeno izvještavate da znatan broj ‘potpuno cijepljenih’ redovito teško obolijeva, završavaju na respiratorima, a također i umiru upravo od/sa bolesti Covid19?

Na stranicama HZJZ-a nalazimo sljedeće (pitanja i odgovori u vezi s cjepivima protiv bolesti Covid19):

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/cijepljenje-protiv-covid-19-bolesti-najcesca-pitanja-i-odgovori/

 1. POSTOJE LI RAZLIKE U DJELOTVORNOSTI REGISTRIRANIH CJEPIVA PROTIV COVID-19?

Trenutno dostupne kliničke studije pokazale su različitu djelotvornost cjepiva protiv bolesti COVID-19 različitih proizvođača u sprječavanju svih oblika te bolesti. Općenito, u kliničkim istraživanjima mRNA cjepiva su pokazala nešto veću zaštitu nego vektorska adenovirusna cjepiva, a sva cjepiva potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARS-CoV-2.

Dodatni podaci o učinkovitosti spomenutih cjepiva se još uvijek prikupljaju pažljivim praćenjem pobola cijepljenih i necijepljenih osoba u populaciji i u kontekstu pojave novih mutiranih varijanti, te je u ovom trenutku teško odrediti točne procjene učinkovitosti za sve varijante virusa i sve dobne skupine. Prema trenutno dostupnim podacima, za sva cjepiva protiv COVID-19 koja su trenutno registrirana i u primjeni u Republici Hrvatskoj može se reći da pružaju bolju zaštitu od teških oblika bolesti nego od lakših oblika bolesti. Radi preciznijih procjena učinkovitosti cjepiva i dalje se stalno i pomno prate podaci iz kliničke prakse u Hrvatskoj i drugim zemljama te recentni podaci iz znanstvene i stručne literature.

Kako je moguće na službenim stranicama HZJZ-a naći ovakvu dezinformaciju da, sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARS-CoV-2.”kada je iz tjednih izvještaja razvidno da i cijepljeni ljudi, možda u manjem broju, završe u bolnici s teškim oblikom bolesti, hospitalizirani su, pa čak i umru?

Na primjer, u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom

dozom cjepiva protiv COVID-19.”

Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao ‘potpuna zaštita?

Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.”

Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%!

Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće:

https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasava-zivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g

Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.”

Ministre, imate li Vi problema s matematikom? 177 – 97 = 80, što iznosi 45% od ukupnog broja umrlih!

Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARS-CoV-2.”,

U pravnom sustavu to se smatra namjernom prijevarom s ciljem da ljudi nešto naprave što inače ne bi bili napravili, da su bili pravilno informirani!

Nadalje, s obzirom na to da se radi o cjepivima koja imaju samo uvjetno odobrenje i još su uvijek pod praćenjem, Vi, kao Ministar zdravstva morali ste osigurati da se svi cijepljeni ljudi redovito prate kako bi se ustanovila ne samo efikasnost ovih cjepiva, nego i SIGURNOST istih, o čemu ćemo govoriti u sljedećem pitanju koje imamo za vas.

Izvor: EMA (Europska agencija za lijekove) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf

Ovaj je tekst isti za sva cjepiva, ovdje navodimo za Modernino cjepivo ‘Spikevax’

Stranica 2. „Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija.”

Stranica 26. „Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem”.

S obzirom na to da nismo uspjeli naći u tjednim izvještajima informaciju o praćenju CIJEPLJENIH LJUDI, ovim putem zahtijevamo da i te informacije budu dostupne javnosti, upravo na način kako to radi zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji!

IZVOR: UK Health Security Agency, COVID-19 vaccine surveillance report

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

– Tjedni izvještaj za 43. tjedan: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf

DIJELOVI IZVJEŠTAJA koji se odnose na ovo pitanje:

 1. Stranica 15, tekst ispod Tablice 2:

„In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective.”

PRIJEVOD: „U kontekstu vrlo visoke pokrivenosti cjepivom u populaciji, čak i uz vrlo učinkovito cjepivo, očekuje se da će se vrlo veliki dio slučajeva, hospitalizacija i smrtnih slučajeva pojaviti kod cijepljenih osoba, jednostavno zato što je veći dio populacije cijepljen nego necijepljen i nijedno cjepivo nije 100% učinkovito.”

PITANJE broj 6. NA OSNOVU KOJIH ISTRAŽIVANJA TVRDITE DA JE KORIST OD CJEPLJENJA VEĆA OD MOGUĆEG RIZIKA, NAROČITO KADA SE RADI O LJUDIMA KOJI NISU STARIJI OD 65 GODINA, KOJI NEMAJU KOMORBIDITETE, KOJI NISU DIJABETIČARI, I KOJI NISU GOJAZNI, JER SU, PREMA PROVEDENIM ISTRAŽIVANJIMA, OVI LJUDI NAJČEŠĆE HOSPITALIZIRANI I U NAJVEĆEM BROJU UMIRU NAJČEŠĆE SA VIRUSOM, A NE ZBOG VIRUSA?

S obzirom na to da nismo uspjeli pronaći statističke podatke o praćenju cijepljenih ljudi u Hrvatskoj, moramo se poslužiti statistikom iz Velike Britanije, koju smo spomenuli u pitanju broj 5.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf

Na stranicama 15-18 nalaze se Tablice 2, 3, 4a/b, koje prikazuju usporedbe necijepljenih ljudi s cijepljenim ljudima u različitim fazama procijepljenosti (jednom dozom, period između doza, te cijepljeni s dvije doze), broj pozitivno testiranih, broj hospitaliziranih, te broj umrlih u periodu od 28 dana te broj umrlih u 60 dana. Kako bismo Vam olakšali posao, a naročito s obzirom na to da nemamo previše povjerenja u Vaše sposobnosti ili u sposobnosti ‘znanstvenog savjeta’, mi smo iz tablica izvadili podatke koje u nekoj mjeri doprinose boljem razumijevanju epidemije, kako ista utječe na određene dobne skupine.

Do 18 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

31,273

24 (0.076%)

1 (0,003%)

1 (0,003%)

Necijepljeni

355,008

592 (0.166%)

4 (0,001%)

4 (0.001%)

18 – 29 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

38,631

104 (0.269%)

3 (0.007%)

7 (0.018%)

Necijepljeni

22,436

212 (0.944%)

7 (0.031%)

11 (0.049%)

30 – 39 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

70,738

252 (0.356%)

7 (0.009%)

14 (0.019%)

Necijepljeni

23,748

446 (1.878%)

18 (0,075%)

27 (0.113%)

40 – 49 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

123,316

482 (0.390%)

29 (0.023%)

42 (0.034%)

Necijepljeni

14,336

495 (3.452%)

35 (0.244%)

55 (0.383%)

50 – 59 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

90,588

679 (0.749%)

82 (0.090%)

121 (0.133%)

Necijepljeni

6,091

477 (7.831%)

74 (1.214%)

100 (1.641%)

60 – 69 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

48,885

877 (1.794%)

266 (0.544%)

343 (0.701%)

Necijepljeni

2,167

288 (13.290%)

105 (4.845%)

143 (6.598%)

70 – 79 godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

30,293

1,446 (4.773%)

633 (2.089%)

779 (2.571%)

Necijepljeni

794

195 (24.559%)

101 (12.720%)

121 (15.239%)

80+ godina

Pozitivan test

Hospitalizirani – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 28 dana od dana testiranja

Umrli – 60 dana od dana testiranja

Cijepljeni

11,861

1,565 (13.194%)

1,249 (10.530%)

1,545 (13.025%)

Necijepljeni

434

157 (36.175%)

143 (32.949%)

167 (38.479%)

Na žalost i britanci su aljkavi u objavljivanju pravilnih izvješća, jer nisu objavili podatke o zdravstvenom stanju osoba, cijepljenih ili necijepljenih, ali su ipak na dnu svake tablice objavili:

„Individuals in risk groups may also be more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19.”

PRIJEVOD: „Pojedinci iz rizičnih skupina mogu također biti više izloženi riziku od hospitalizacije ili smrti zbog uzroka koji nisu povezani s bolešću COVID-19, te stoga mogu biti hospitalizirani ili umrijeti sa bolesti COVID-19, a ne nego zbog bolesti COVID-19.”

Iz priloženih tablica razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom.

Kako bi se moglo utvrditi je li doista korist za određene dobne skupine veća od rizika, niže navodimo informacije iz prethodno podijeljenih dokumenata sa službenih stranica EMA-e O NUSPOJAVAMA.

 1. ASTRAZENECA / Vaxzevria,

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

 1. Stranica

„Krvni poremećaji: Nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevria vrlo je rijetko opažena pojava krvnih ugrušaka u kombinaciji s niskom razinom krvnih pločica, u nekim slučajevima zajedno s krvarenjem. To je uključivalo nekoliko teških slučajeva u kojima je došlo do pojave krvnih ugrušaka na različitim ili neuobičajenim mjestima (npr. mozak, crijeva, jetra, slezena) te prekomjernog zgrušavanja krvi ili krvarenja po cijelom tijelu. Većina tih slučajeva javila se unutar prva tri tjedna nakon cijepljenja. Neki su slučajevi imali smrtni ishod. Vrlo je rijetko prijavljena pojava vrlo niske razine krvnih pločica (imunosna trombocitopenija) koja može biti povezana s krvarenjem, a obično se javlja unutar prva četiri tjedna nakon primanja cjepiva Vaxzevria.” (…)

(…) „Sindrom kapilarnog curenja: Nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevria prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi sindroma kapilarnog curenja (engl. capillary leak syndrome, CLS). U nekih pogođenih osoba postojala je prethodna dijagnoza CLS-a. CLS je ozbiljno, potencijalno smrtonosno stanje koje uzrokuje curenje tekućine iz malih krvnih žila (kapilara), što rezultira brzim oticanjem ruku i nogu, iznenadnim povećanjem tjelesne težine i osjećajem nesvjestice (niskim krvnim tlakom). Odmah potražite liječničku pomoć ako kod sebe primijetite te simptome u danima nakon cijepljenja.”

Neurološki događaji: Odmah potražite liječničku pomoć ako se pojave slabost i paraliza u udovima koje mogu napredovati do prsnog koša i lica (Guillain-Barréov sindrom). Ovo je prijavljeno vrlo rijetko nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevria.

30-31. Stranica – Moguće nuspojave / Kod primjene cjepiva Vaxzevria mogu se javiti sljedeće nuspojave

„Nakon cijepljenja može se u isto vrijeme javiti više od jedne nuspojave (primjerice bolovi u mišićima/zglobovima, glavobolje, zimica i opće loše osjećanje). Ako su neki od tih simptoma ustrajni, zatražite savjet svog liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre. Vrlo su rijetko prijavljeni krvni ugrušci u kombinaciji s niskim razinama krvnih pločica (sindrom tromboze praćene trombocitopenijom ili TTS), pogledajte dio 2.

Odmah potražite liječničku pomoć ako se unutar tri tjedna od cijepljenja pojavi bilo koji od sljedećih simptoma: – jaka ili ustrajna glavobolja, zamagljen vid, smetenost ili napadaji – nedostatak zraka, bol u prsnom košu, oticanje nogu, bol u nogama ili ustrajna bol u trbuhu – neuobičajene modrice ili sitne okrugle mrlje na koži udaljene od mjesta primjene cjepiva.

Hitno potražite liječničku pomoć ako primijetite pojavu simptoma teške alergijske reakcije. Takve reakcije mogu uključivati kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma: – omaglica ili ošamućenost – promjene srčanog ritma – nedostatak zraka – piskanje pri disanju – oticanje usana, lica ili grla 31 – koprivnjača ili osip – mučnina ili povraćanje – bol u trbuhu.”

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) – osjetljivost na dodir, bol, toplina, svrbež ili modrice na mjestu primjene injekcije – umor ili opće loše osjećanje – zimica ili groznica (povišena tjelesna temperatura) – glavobolja – mučnina – bolovi u zglobovima ili mišićima.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) – oticanje ili crvenilo na mjestu primjene injekcije – vrućica (≥ 38°C) – povraćanje ili proljev – blago i privremeno smanjen broj krvnih pločica (laboratorijski nalazi) – bol u nogama ili rukama – simptomi nalik gripi, kao što su visoka temperatura, grlobolja, curenje iz nosa, kašalj i zimica – tjelesna slabost ili nedostatak energije.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) – pospanost, omaglica ili duboka otupjelost i neaktivnost – bol u trbuhu ili smanjen tek – povećane limfne žlijezde – prekomjerno znojenje, svrbež kože, osip ili koprivnjača – mišićni grčevi.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba) – obješenost (paraliza) jedne strane lica

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba) – krvni ugrušci, često na neuobičajenim mjestima (npr. mozak, crijeva, jetra, slezena), u kombinaciji s niskim brojem krvnih pločica – ozbiljna upala živaca, koja može uzrokovati paralizu i otežano disanje (Guillain-Barréov sindrom – GBS).

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) – teška alergijska reakcija (anafilaksija) – preosjetljivost – naglo potkožno oticanje na područjima poput lica, usana, usta i grla (koje može uzrokovati otežano gutanje ili disanje) – sindrom kapilarnog curenja (stanje koje uzrokuje curenje tekućine iz malih krvnih žila) – vrlo niske razine krvnih pločica (imunosna trombocitopenija) koje mogu biti povezane s krvarenjem (pogledajte dio 2. Krvni poremećaji).

 1. MODERNA / Spikevax

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf

 1. Stranica

„Nakon primjene cjepiva Spikevax prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi miokarditisa (upale srčanog mišića) i perikarditisa (upale ovojnice koja obavija srce). Ti su se slučajevi uglavnom dogodili unutar dva tjedna nakon cijepljenja, češće nakon druge doze cjepiva i češće u mlađih muškaraca. Nakon cijepljenja trebate obratiti pozornost na znakove miokarditisa i perikarditisa, kao što su nedostatak zraka, osjećaj lupanja srca i bol u prsnom košu, te odmah potražiti liječničku pomoć ako se oni pojave.”

 1. Stranica

4. Moguće nuspojave

Potražite hitnu medicinsku pomoć ako dobijete bilo koji od sljedećih znakova i simptoma alergijske reakcije: – osjećate nesvjesticu ili ošamućenost – promjene u otkucajima srca – nedostatak zraka – piskanje – oticanje usnica, lica ili grla – koprivnjaču ili osip – mučninu ili povraćanje – bol u želucu.

Ako dobijete druge nuspojave, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri. To može uključivati:

Vrlo često (može se pojaviti u više od 1 na 10 osoba): – oticanje/osjetljivost ispod pazuha – glavobolju – mučninu – povraćanje – bol u mišićima, bol u zglobovima i ukočenost – bol ili oticanje na mjestu primjene injekcije – osjećaj jakog umora – zimicu – vrućicu.

Često (može se pojaviti u do 1 na 10 osoba): ·osip, crvenilo ili koprivnjača na mjestu primjene injekcije (od kojih se neki mogu pojaviti s vremenskim odmakom od primjene injekcije).

Manje često (može se pojaviti u do 1 na 100 osoba): · svrbež na mjestu primjene injekcije Rijetko (može se pojaviti u do 1 na 1000 osoba) · prolazno jednostrana slabost lica (Bellova paraliza) · oticanje lica (oticanje lica može se dogoditi u bolesnika koji su primali kozmetičke injekcije za lice.) · omaglica · smanjen osjet dodira ili smanjen osjet

.

Učestalost nepoznata · teške alergijske reakcije praćene poteškoćama s disanjem (anafilaksija) · reakcija povećane osjetljivosti ili netolerancije imunološkog sustava (preosjetljivost) · upala srčanog mišića (miokarditis) ili upala ovojnice koja obavija srce (perikarditis), koje mogu prouzročiti nedostatak zraka, osjećaj lupanja srca ili bol u prsnom košu.”

 1. PFIZER / Comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

 1. Stranica

„Nakon primjene cjepiva Comirnaty prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi miokarditisa (upale srčanog mišića) i perikarditisa (upale ovojnice koja obavija srce). Ti su se slučajevi uglavnom dogodili unutar dva tjedna nakon cijepljenja, češće nakon druge doze cjepiva i češće u mlađih muškaraca. Nakon cijepljenja trebate obratiti pozornost na znakove miokarditisa i perikarditisa, kao što su nedostatak zraka, osjećaj lupanja srca i bol u prsnom košu, te odmah potražiti liječničku pomoć ako se oni pojave.”

 1. Stranica

„4. Moguće nuspojave

Vrlo česte nuspojave: mogu se pojaviti u više od 1 na 10 osoba • bol, oticanje na mjestu primjene injekcije • umor • glavobolja • bol u mišićima • zimica • bol u zglobovima • proljev • vrućica Neke od ovih nuspojava bile su nešto češće u adolescenata u dobi od 12 do 15 godina nego u odraslih.

Česte nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 10 osoba • crvenilo na mjestu primjene injekcije • mučnina • povraćanje.

Manje česte nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba • povećani limfni čvorovi (češće opaženo nakon docjepljivanja) • loše osjećanje • bol u ruci • nesanica • svrbež na mjestu primjene injekcije • alergijske reakcije poput osipa i svrbeža • osjećaj slabosti ili nedostatka energije / pospanosti • smanjeni apetit • prekomjerno znojenje • noćno znojenje.

Rijetke nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba • prolazna slabost (paraliza) jedne strane lica • alergijske reakcije poput koprivnjače ili oticanja lica.

Nepoznato: (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) • teška alergijska reakcija • upala srčanog mišića (miokarditis) ili upala ovojnice koja obavija srce (perikarditis), koje mogu prouzročiti nedostatak zraka, osjećaj lupanja srca ili bol u prsnom košu • jako oticanje uda u koji je primijenjeno cjepivo • oticanje lica (oticanje lica može se pojaviti u bolesnika kojima su u prošlosti ubrizgavana dermalna punila u područje lica).”

 1. JOHNSON & JOHNSON / JANSSEN

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf

 1. Stranica

Krvni poremećaji: Venska tromboembolija: Krvni ugrušci u venama (venska tromboembolija (VTE)) su rijetko opaženi nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen. · Sindrom tromboze s trombocitopenijom: Nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen vrlo je rijetko opažena pojava krvnih ugrušaka u kombinaciji s niskom razinom krvnih pločica u krvi. To je uključivalo teške slučajeve s krvnim ugrušcima, uključujući one na neuobičajenim mjestima poput mozga, jetre, crijeva i slezene, u nekim slučajevima u kombinaciji s krvarenjem. Ovi slučajevi većinom su se pojavili unutar prva tri tjedna nakon cijepljenja i u žena mlađih od 60 godina starostiPrijavljen je smrtni ishod.

Imunosna trombocitopenija: Vrlo niske razine krvnih pločica (imunosna trombocitopenija), koje mogu biti povezane s krvarenjem, prijavljene su vrlo rijetko, obično unutar prva četiri tjedna nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen. Odmah potražite liječničku pomoć ako dobijete simptome koji mogu biti znakovi krvnih poremećaja: teške ili ustrajne glavobolje, napadaje, promjene mentalnog stanja, zamućen vid, neobjašnjivo krvarenje, neobjašnjive modrice na koži udaljene od mjesta primjene cjepiva koje se pojavljuju nekoliko dana nakon cijepljenja, okrugle točkice udaljene od mjesta primjene cjepiva, nedostatak zraka, bol u prsnom košu, bol u nogama, oticanje nogu ili dugotrajnu bol u trbuhu. Obavijestite svog liječnika da ste nedavno primili cjepivo COVID-19 Vaccine Janssen.

Sindrom kapilarnog curenja: Nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi sindroma kapilarnog curenja (engl. capillary leak syndrome, CLS). Kod barem jedne pogođene osobe postojala je prethodna dijagnoza CLS-a. CLS je ozbiljno, potencijalno smrtonosno stanje koje uzrokuje curenje tekućine iz malih krvnih žila (kapilara), što rezultira brzim oticanjem ruku i nogu, iznenadnim povećanjem tjelesne težine i osjećajem nesvjestice (niskim krvnim tlakom). Odmah potražite liječničku pomoć ako kod sebe primijetite te simptome u danima nakon cijepljenja.

Guillain-Barréov sindrom: Odmah potražite liječničku pomoć ako se pojave slabost i paraliza u udovima koje mogu napredovati do prsnog koša i lica (Guillain-Barréov sindrom). Ovo je prijavljeno vrlo rijetko nakon cijepljenja cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen.

 1. Stranica

4. Moguće nuspojave

Odmah potražite liječničku pomoć ako unutar 3 tjedna od cijepljenja razvijete bilo koji od sljedećih simptoma: · doživite teške ili ustrajne glavobolje, zamućen vid, promjene mentalnog stanja ili (epileptičke) napadaje; · razvije Vam se nedostatak zraka, bol u prsnom košu, oticanje nogu, bol u nogama ili dugotrajna bol u trbuhu; · primijetite neuobičajene modrice na koži ili okrugle točkice udaljene od mjesta primjene cjepiva. Potražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite pojavu simptoma teške alergijske reakcije. Takve reakcije mogu uključivati kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma: · omaglicu ili ošamućenost · promjene srčanih otkucaja · nedostatak zraka · piskanje pri disanju · oticanje usana, lica ili grla · koprivnjaču ili osip · mučninu ili povraćanje · bol u trbuh.”

 1. Stranica

Vrlo čestomogu se javiti u više od 1 na 10 osoba · glavobolja · mučnina · bolovi u mišićima · bol na mjestu primjene injekcije · izrazit osjećaj umora.

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba · crvenilo na mjestu primjene injekcije · oticanje na mjestu primjene injekcije · zimica · bol u zglobovima · kašalj · vrućica.

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba · osip · mišićna slabost · bol u ruci ili nozi · slabost · opće loše osjećanje · kihanje · grlobolja · bol u leđima · tremor · prekomjerno znojenje · neobičan osjet na koži, kao što su trnci ili osjećaj da nešto puže (parestezija) · proljev · omaglica.

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba · alergijska reakcija · koprivnjača · otečeni limfni čvorovi (limfadenopatija) · smanjen osjet ili osjetljivost, naročito na koži (hipoestezija) · ustrajna zvonjava u ušima (tinitus) · povraćanje · krvni ugrušci u venama (venska tromboembolija (VTE)).

Vrlo rijetko: mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba · krvni ugrušci često na neuobičajenim mjestima (npr. mozgu, jetri, crijevima, slezeni) u kombinaciji s niskom razinom krvnih pločica · ozbiljna upala živaca, koja može uzrokovati paralizu i otežano disanje (Guillain-Barréov sindrom (GBS)) Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) · teška alergijska reakcija · sindrom kapilarnog curenja (stanje koje uzrokuje curenje tekućine iz malih krvnih žila) · niske razine krvnih pločica (imunosna trombocitopenija) koje mogu biti povezane s krvarenjem (pogledajte dio 2, Krvni poremećaji).

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) · teška alergijska reakcija · sindrom kapilarnog curenja (stanje koje uzrokuje curenje tekućine iz malih krvnih žila) · niske razine krvnih pločica (imunosna trombocitopenija) koje mogu biti povezane s krvarenjem (pogledajte dio 2, Krvni poremećaji).”

Ministre Beroš, da vam olakšamo uvid u stvarno stanje odnosa koristi i rizika za uvjetno odobrena cjepiva, pripremili smo Vam niže navedenu tabelu (necijepljeni)

Dob

Hospita-lizirani %

Umrli – 28 dana %

Umrli – 60 dana %

NUSPOJAVE %

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Vrlo rijetko

Nepoznato

0-18

0.166%

0,001%

0.001%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

18-29

0.944%

0.031%

0.049%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

30-39

1.878%

0,075%

0.113%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

40-49

3.452%

0.244%

0.383%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

50-59

7.831%

1.214%

1.641%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

60-69

13.290%

4.845%

6.598%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

70-79

24.559%

12.720%

15.239%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

80+

36.175%

32.949%

38.479%

10+ %

10%

1%

0.1%

0.01%

???????

Za bolje razumijevanje odnosa koristi i rizika, ispitivanja za Spikevax/Moderna, daje sljedeći izvještaj o nuspojavama za dobnu skupinu 12-17 godina:

IZVOR: EMA (Europska agencija za lijekove): https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

„Najčešće prijavljene nuspojave u adolescenata u dobi od 12 do 17 godina bile su bol na mjestu

primjene injekcije (97 %), glavobolja (78 %), umor (75 %), mialgija (54 %), zimica (49 %), aksilarno oticanje/osjetljivost (35 %), artralgija (35 %), mučnina/povraćanje (29 %), oticanje na mjestu primjene injekcije (28 %), eritem na mjestu primjene injekcije (26 %) i vrućica (14 %).

U istom dokumentu, počevši od 114. stranice (dokument koji NIJE preveden na hrvatski jezik), pa sve do 141. stranice, opisani su cijeli nizovi nuspajava, uključujući i smrtonosne! Obzirom na obim, ovdje isto nećemo podijeliti ali je bila Vaša odgovornost da javnost pravovaljano obavijestite o svim ovim detaljima.

IZVOR: EMA (Europska agencija za lijekove); PFIZER COMIRNATY

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

Počevši od stranice 104, opisane su nuspojave koje su se pojavile tijekom kliničkih ispitivanja u drugoj fazi. Ovaj dokument također nije objavljen na hrvatskom jeziku!

Ministre Beroš, u Hrvatskoj se govori HRVATSKI jezik, a ne engleski, i Vaša je dužnost osigurati da svi relevantni dokumenti budu prevedeni na naš jezik kako bi, i medicinski djelatnici i građani RH, bili u stanju procijeniti rizike eksperimentalnog cjepiva kojeg im se promovira kao jedini spas od bolesti Covid19!

POTPITANJA ZA VAS I VAŠ ‘Znanstveni savjet’ na koja očekujemo odgovor:

– Da li ljudi mogu završiti u bolnici zbog, na primjer, vrućice? Ili zbog osipa?

– Znate li što je mialgija?

– Koja je razlika između simptoma ‘gripi nalik simptoma’ koji se navodi kao česta nuspojava kod cjepiva Astrazeneca, i simptoma Covid19 koji su također ‘gripi nalik simptomi’?

...

Preuzeto sa:

https://staronormalno.com/zahtjev-za-javno-ocitovanje-ministru-zdravstva-viliju-berosu-2/

Slijedi nastavak

 

0 0