Vi ste na: Početna
Vakcine

Nikada nije dokazano da su ispunjeni Kochovi postulati za bilo koju virusnu  bolest protiv koje se ljudi vakcinišu

 

22.04.2021 21:48
 

U cijelom mnoštvu ozbiljnih i argumentovanih tvrdnji nezavisnih istraživača kojima se, povodom procesa koji se naziva „vakcinacija“, teško optužuju vlade, medicinski radnici, farmaceutski proizvođači, WHO i drugi, među najvažnijima izdvaja se tvrdnja da ni za jednu virusnu bolest protiv koje se vrše vakcinacije (uključujući i tekuću navodnu bolest Covid-19), nikada nije naučno dokazano da su za postojanje te bolesti ispunjeni takzvani Kochovi postulati (uslovi).

Kochovi postulati

Robert Koch (1843-1910) je bio njemački naučnik koji je promovisao postulate, odnosno minimalni uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi se moglo osnovano tvrditi da neka zarazna bolest zaista postoji. 

Ovi minimalni uslovi, koje u današnjoj medicini nazivaju Kochovim postulatima, priznaju i uvažavaju svi današnji naučnici slijede ove osnovne principe, koje danas nazivamo Kochovim postulatima, najkraće rečeno svode se na ova četiri koraka:

  1. Uzročnik zarazne bolesti prisutan je kod oboljelog u svakom konkretnom slučaju određene zarazne bolesti.
  2. Uzročnik zarazne bolesti se može uzeti od domaćina i uzgajati samostalnoj i posebnoj kulturi.
  3. Ista zarazna bolest može se proizvesti uvođenjem uzročnika bolesti iz čiste kulture u zdravog eksperimentalnog domaćina.
  4. Uzročnik zarazne bolesti može se izdvojiti iz domaćina zaraženog u koraku 3., s tim da mora biti identičan onom iz koraka 1. i koraka 2.

https://www.historyofvaccines.org/index.php/content/articles/scientific-method-vaccine-history

Neispunjenost Kochovih postulata za Covid-19

U Otvorenom pismu o navodnoj pandemiji Covid-19 opisano je kako međunarodna grupa od 22 naučnika (Pieter Borger  i drugi) i drugih nezavisnih istraživača, vlastitim istraživanjem dokazala da za ovu navodnu bolest nikada nije dokazana ispunjenost nijednog od Kochovih postulata.

Prema njihovom i izvještajima drugih stručnjaka, zagovornici postojanja navodnog SARS-COV-2 virusa (koji navodni virus izaziva navodnu bolest Covid-19), nikada nisu ponudili nijedan dokaz da je taj virus bio prisutan u bilo kom bolesnom čovjeku za koga su tvrdili da je navodno zaražen tom bolešću.

Više o tome može se pročitati u Otvorenom pismu o navodnoj pandemiji Covid-19 (koje se može skinuti sa https://pravoipravda.info/literatura)

Neispunjenost Kochovih postulata za bilo koju virusnu bolest

Oni koji tvrde da je, za bilo koju virusnu bolest, ispunjen bilo koji od Kochovih postulata, treba da daju odgovor na slijedeća pitanja:

  1. Ko je kada i na koji način izolovaonavodni virus te zarazne bolesti kod bilo kog navodnog bolesnika, i čime je to dokumentovano?
  2. Ko je kada i na koji način dokazaoda taj isti navodni virus nije prisutan kod zdravih ljudi, tj. ljudi koji nisu zaraženi tim virusom?
  3. Ko je kada i na koji načini na kojoj kulturi uzgojio taj navodni virus, i u koje zdrave ljude, kada i na koji način je navodno unesen.
  4. Iz kojih laboratorijski zaraženih ljudi, kada i na koji način je taj virus izolovan?

Čini se da takvi odgovori za sada ne postoje ni u jednoj naučnoj publikaciji, i to ni za jedan navodno zarazni virus, ali ni to ne predstavlja smetnju da se širom Svijeta, na djeci i odraslima, vrše eksperimenti u vidu masovnih vakcinacija, što se predstavlja kao navodna zaštita od navodno zaraznih virusnih bolesti.

Sumnja u postojanje virusa koji „proizvode“ zarazne bolesti

Pojedini nezavisni stručnjaci tvrde da su se današnji „zvanični“ naučnici, u nemogućnosti da naučno dokažu postojanje virusa koji izazivaju zarazne bolesti, dosjetili kako da zaobiđu Kochove postulate, pa su o tome zaključili neku vrstu „sporazuma“ po kome se smatra da određeni virus postoji kada se za to ispune uslovi o kojima su se oni dogovorili, i to bez obzira na činjenicu da li je ili nije dokazano da takav virus u stvarnosti zaista postoji, odnosno da li je ikada zaista izolovan.

Ovi nezavisni stručnjaci takođe tvrde da kod ljudi nijedan prirodni virus ne uzrokuje nijednu zaraznu bolest, i da štete za ljudsko zdravlje nastaju isključivo od virusnog i drugog materijala koji se u ljude unosi neprirodnim putem – injekcijskim vakcinama, koje, unesene na taj način, zaobilaze ili varaju ljudski imuni sistem.

Kao argument za tu tvrdnju ovi stručnjaci, između ostalog, nude i činjenicu da svi prirodni uzročnici bolesti, i živi (poput mikroorganizama) i neživi (poput otrova, teških metala i drugih toksičnih stvari) u ljudski organizam milionima godina ulaze prirodnim putem, odnosno uglavnom putem usta, nosa i kože, dok se vještački uzročnici bolesti, koji se nalaze u vakcinama, u organizam unose neprirodnim putem, tj. putem injekcije kojom se injektiraju direktno u potkožno tkivo ili krvne sudove, na šta ljudski imuni sistem nije naviknut.

0 0