Vi ste na: Početna
Pravda

BANKA ZA MEDUNARODNA PORAVNANJA - VRH SVJETSKOG BANKARSKOG SISTEMA

 

07.05.2021 10:33
Slika
 

Iz knjige "Bankari protiv čovečanstva":

BANKA
ZA MEDUNARODNA PORAVNANJA - BIS, BAZEL, ŠVAJCARSKA (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS – BIS)

S obzirom na njen značaj i položaj u strukturi svetskog bankarstva, o Banci za međunarodna poravnanja poznatoj po skraćenom nazivu BIS i po simboličnom obliku poslovne zgrade (sagrađena u obliku džinovske čizme, što neodoljivo budi asocijacije na Orvela), reći ćemo nešto više.

Već smo pomenuli da američki istoričar Kerol Kvigli u delu „Tragedija i nada“ tvrdi da je cilj bankara da stvore svetski sistem finansijske kontrole u privatnim rukama, sposoban da dominira političkim sistemom svake zemlje i ekonomije u svetu kao celini. Ovde ćemo dodati da isti autor ističe da Banka za međunarodna poravnanja u Baselu predstavlja vrh svetskog bankarskog sistema, s obzirom na činjenicu da je u Bazelu pohranjeno i koncentrisano najviše svetskog zlata, novca, i drugih vrednosnih papira. Prema nekim proceanama BIS je u posedu najmanje 10% monetarnih (zlatnih i deviznih) rezervi ogromnog broja centralnih i drugih banaka (uključujući sve najbogatije poslovne i centralne banke), MMF-a i drugih međunarodnih bankarskih i ostalih finansijskih institucija. Ova banka deluje kao finansijski agent za međunarodne sporazume, i kao zajmodavac za slučaj krajnje nužde radi sprečavanja globalnog finansijskog kraha. Međutim, njena stvarna uloga prema nekim autorima je da u stvari promoviše „monopol kapitalističkog fašizma“ sa ciljem da se obezbedi pljačka i otimanje nacionalnog bogatstva svih zemalja sveta.

http://www.bis.org/

Neki čak ističu da je finansirala i III Rajh, te da je ta banka, s obzirom na njena međunarodno-pravna obeležja, najbolja mašina za pranje prljavog novca iz celog sveta, uključujući i novac od trgovine oružjem i narkoticima. Na svom web saitu ova banka se i zvanično predstavlja kao „banka za centralne banke“, odnosno „bankarski servis svih centralnih banaka“. Ipak, iako je u toj banci pohranjen finansijski kapital nezamislive veličine, prema nekim autorima stvarni vrh piramide svetskog bankarstva i svetskog finansijskog sistema nije u Bazelu, nego u Londonu, gde je navodno koncentrisana stvarna upravljačka moć, i gde se svakodnevno sastaje neformalna grupa bankara koji su stvarni vlasnici gotovo svih najvećih svetskih banaka i nacionalnih i internacionalnih korporacija i kompanija. Prema istim izvorima to najuže neformalno londonsko bankarsko jezgro u svojim rukama drži stvarni upravljački monopol i većinu deonica u gotovo svim bankama u svetu (uključujući i BIS banku u Bazelu, i MMF, i Svetsku banku i gotovo sve centralne banke) i nad gotovo svim kompanijama i korporacijama u svetu, zbog čega isti autori smatraju da ova grupica ljudi, kao tajna svetska vlada, de facto odlučuje o svim najvažnijim svetskim političkim, finansijskim i drugim pitanjima, i da su gotovo sve državne vlade, MMF, UN, i sve međunarodne organizacije i institucije javni servisi preko kojih provode svoju tajnu politiku.

0 0