Vi ste na: Početna Vakcine
Nepovjerenje u istraživače i medicinske časopise koji mogu imati sukob interesa Kao primjer Golden navodi otkrića tri uticajna 'insajdera', koji su bivši ili sadašnji urednici vodećih medicinskih časopisa, i to: Dr. Marcia Angell, bivša je izvršna i glavna urednica stručnog medicinskog časopisa „...
Nepovjerenje u farmaceutske kompanije čiji je glavni cilj dobit U vezi ovog Golden navodi da je povjerenje u farmaceutske kompanije najniže je u SAD-u 2018. godine. “Povjerenje je doseglo novi minimum u Edelmanovom godišnjem istraživanju Trust Barometer. Pad za 13 bodova sa 51% na 38% u SAD-u bio je naj...
Nepovjerenje u nezavisnost vladinih regulatornih i istraživačkih institucija Golden navodi da je rad Charlesa Seifea MS-a, objavljen u JAMA-i u aprilu 2015. godine, otkrio ogromna etička kršenja koja je utvrdila FDA kada su pregledali mjesta kliničkih ispitivanja lijekova između 2008. i 2013. U 57 objavlj...
Nepovjerenje u integritet političara kod kojih lobiraju farmaceutske kompanije Golden kao dobro citiran primjer političara koji primaju direktno finansiranje od farmaceutskih kompanija navodi senatora dr Richarda Pana iu USA, demokrate, koji je, kao glavni sponzor Billa SB277,  2015. godine, seta za...
U studiji Nesklonost vakcinaciji: Razlozi i rješenja, pozivajući se na analize SZO, kao i na značajna istraživanja  koja ispituju razloge nepovjerenja prema vakcinama, autor Isaac Golden, iz Nacionalnog instituta za integrativnu medicinu, Australija,  tvrdi da je, od 1985. godine, u istraživanju ove te...

Vakcine

0 0